Hernieuwd natuuroppervlak oplossingen

PV-modules worden gemonteerd op een enkele paal / 2-as zon volgsystemen op hernieuwde natuuroppervlakken zoals een steenmijn / afvalterrein / terrein dat niet bruikbaar is voor landbouwproductie.


Voordelen

•    Herwaardering van nutteloos land
•    Diversificatie van cash flow
•    Steun aan gemeenschapsbelangen
•    Niet-netwerk optie

 

thumb_Renaturated_Site__-_Copy

thumb_Renaturated_Site_2_-_Copy