Renatured surface

Hernieuwd natuuroppervlak oplossingen

PV-modules worden gemonteerd op een enkele paal / 2-as zon volgsystemen op hernieuwde natuuroppervlakken zoals een steenmijn / afvalterrein / terrein dat niet bruikbaar is voor landbouwproductie.


Voordelen

  • Herwaardering van nutteloos land
  • Diversificatie van cash flow
  • Steun aan gemeenschapsbelangen
  • Niet-netwerk optie

Renaturated Site 2 Renatured Sites 2