Core Values

Het prachtige aan energieproductie uit hernieuwbare energiën is dat de energie vrij van toeslag wordt geleverd. Technische omzetting van zonneradiatie, wind- of waterkracht naar elektrische energie of warmte is de uitdaging voor zuiver technologiën.

Daar hernieuwbare energie een lage energiedensiteit heeft of het oogsten ervan fysieke limieten kent, kan gelijke energieproductie enkel bereikt worden door het productieoppervlak te vergroten. Dus heeft energieproductie met PV-modules, windturbines of waterkrachtcentrales een hoge visibiliteit en een grote impact op onze eco-omgeving, daar zij vrije blootstelling aan de zon, wind of water nodig hebben.

Celanx ontwikkelde drie uitdagingscriteria om zuivere technologiën als Clean Tech te labelen. Onze Clean Tech oplossingen bieden een hogere Efficiëntie, hebben een kleinere impact op de Ecologie en bieden een superieure Economie.