Ecologie

Celanx vraag naar energieproductie uit hernieuwbare energiën met Clean Tech is tweevoudig:

Reductie van de CO2 uitstoot
Onze producten produceren geen CO2 gedurende productie / operationele cyclus en ze behoren tot de meest eco-vriendelijke methodes om elektrische energie te produceren (op levenscyclusbasis). De producten kunnen max enkel 200 gram CO2 per kWh veroorzaken op levenscyclusbasis, inclusief complete productie en opstellen van de installatie, energie productiecyclus, stopzetting en recyclage na een waardevol leven.

Verkwisting van land / oppervlaktes
De producten in onze portefeuille worden opgezet in al ontwikkelde oppervlaktes en vereisen geen extra ruimte of een herverplaatsing van huidig plaatsgebruik voor de energieproductie. Dus de installatie van een Clean Tech energieproductie heeft geen aanzienlijke impact op de omgeving.