Efficiëntie

Bronnen, basismateriaal en oppervlakte is gelimiteerd op aarde, maar de vraag naar energie stijgt ondanks alle activiteiten om de specifieke energieconsumptie van de gebruikte elektronische toestellen te doen dalen. Dit conflict vereist het efficiëntste gebruik van bronnen, basismateriaal en oppervlakte voor energieproductie uit hernieuwbare bronnen om aan de vraag te voorzien zonder negatieve externe effecten aan de mens te veroorzaken.

  • Clean Tech produceert meer kWh per eenheid uit zonneradiatie, wind of waterkracht dan vergelijkbare producten.
  • Clean Tech vereist geen fossiel basismateriaal gedurende de productiecyclus.
  • Clean Tech gebruikt reeds ontwikkeld lanfd of oppervlaktes en laat een voortdurend gebruik van het huidig doel toe.

Investeringen in Celanx Clean Tech geven een hogere waarde aan de investeerder en voldoet zodoende aan onze efficiënticriteria.